Overgenomen uit de F’nallusfeest-folder…

Voorwoord

Wat is nou eigenlijk een jaar? 365 dagen, 52 weken, 12 maanden? Zegt u het maar. Het is in ieder geval een periode die weer voorbij gevlogen is, soms zonder dat je er erg in hebt.

Er gebeurt van alles, leuke maar ook minder leuke dingen, er zijn blijde maar ook verdrietige momenten, we worden opgeslokt door werk, school, verenigingsleven enz….en we gaan maar door. En dan ineens staat het F’nallusfeest voor de deur, en besefte ik dat er al weer een jaar voorbij was. Gelukkig zegt de Bijbel dat er voor alles een tijd is, en heb ik mij bij het schrijven van dit voorwoord laten inspireren door Prediker 3: 1-15.

Dat betekende in dit geval, dat het (weer) “tijd” werd, om voorbereidingen te treffen, adverteerders te benaderen, vrijwilligers te enthousiasmeren, inzamelavonden te organiseren, inkopen te doen, sponsors te zoeken, en te vergaderen, om alles (weer) op “tijd” klaar te krijgen.

Ten overvloede vermeld ik hierbij nog maar eens, dat dit prachtige feest alleen maar mogelijk is met hulp van veel, heel veel fijne mensen, waarbij inzet, doorzetten, loyaliteit en no nonsens in de genen zit. Intens dankbaar zijn wij daar voor.

Zoals u misschien in de verschillende kerkbodes heeft kunnen lezen, hebben wij het afgelopen seizoen de inzamelavonden aangepast. Door elke eerste donderdagavond van de maand een uurtje de gelegenheid te bieden om spulletjes te brengen, viel het ons op dat er nu het hele jaar door mooie, leuke en bruikbare artikelen werden aangeleverd. Een geweldige win-win situatie, daar wij vorig jaar best wel zorgen hadden met betrekking tot de continuïteit en de kwaliteit van dat gene wat gebracht werd.

Dus ook hier voor nogmaals “hartelijk bedankt” aan u als gemeente.

Wat voor ons ook een punt van aandacht was, is het terugkerende evenement “NGK Vrouwendag” welke de laatste jaren elke keer op dezelfde zaterdag in november als het F’nallusfeest plaats vindt. We hebben dat een poosje aangekeken, maar merkten een duidelijke terugloop in drukte en verkoop op de zaterdag. En wat is dan wijsheid?

Met tegenzin, maar weloverwogen hebben we daarom besloten de middag met een uur in te korten. Concreet houdt dat in, dat de verkoop in de zalen tot 15:00 uur doorgaat, daarna gaan we opruimen en schoonmaken. Maar….dan hebben we natuurlijk nog wel de eindronde van het Rad van Avontuur plus de trekking van het winnende lot van de fiets. Dit gebeurt tussen 15:00 en 15:30 uur in de Oranjezaal, maar niet eerder dan dat de zaal stampvol zit.

Daarom gaan we er dit jaar met een beetje extra inzet tegenaan, en proberen we ondanks het uurtje minder, toch een prachtig resultaat neer te zetten, namelijk onze financiële hulp bij het realiseren van de projecten, die zo broodnodig zijn in Zuid-Afrika ten bate van de Jeugdzending.

Zoals u weet, trappen we op vrijdagavond af met een super gezellige bingo avond.

Lekker spelen voor het goede doel, onder het genot van een hapje en een drankje plus kans op schitterende prijzen.

De zaterdag staat geheel in het teken van “Verkopen voor het goede doel”.

Niet meer weg te denken zijn de Winkel van Sinkei, de boekenverkoop welke een groot gedeelte van de kerkzaal beslaat, de prachtige bloemen, het kinderspeelgoed, het heerlijke verse fruit, de elektroshop, de (klein)meubelen en andere bruikbare huisraad in de fietsenstalling plus al die lekkere hapjes uit de keuken, de dominee die zijn vis verkoopt en niet te vergeten de smakelijke oliebollen en appelflappen, waarbij men om 06:00 uur ’s morgensvroeg al bezig is om ze voor u bruin te bakken.

En natuurlijk het doorlopend draaiende Rad van Avontuur, met als klap op de vuurpijl, aan het eind van de middag, de hele prijzentafel leeg voor slechts €10,00 per lot met daarbij kans op een wasmachine en een droger.

Kortom, ik nodig u en jullie allemaal uit voor een geweldig weekend.

“Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!”

Namens de F’nallusfeest Commissie Wilfriede Geerlings

Projecten 2018

 1. Voedselpakketten aidswezen.

Toelichting: In enkele kerken worden na schooltijd op 4 of 5 dagen in de week de weeskinderen (die over het algemeen zijn ondergebracht bij grootouders of ooms/tantes) opgevangen, voorzien van een eenvoudige warme maaltijd en de oudere kinderen worden geholpen bij het maken van hun huiswerk, voordat ze weer naar hun opvanghuizen terugkeren:  €6.300.

2. Paaskoe.

Jaarlijks wordt tijdens de viering van het paasweekend een bijeenkomst georganiseerd waar leden uit alle zelfstandige kerken elkaar ontmoeten en waar het vlees van de paaskoe wordt genuttigd:  €600.

3. Hulp aan theologische studenten.

De “oude” methode van in-dienst-opleiding is weer ter hand gevat; ds. Phungula begeleidt de 5 studenten bij hun studie en werk in de gemeenten; dus moet er ook in hun kosten van levensonderhoud worden voorzien:  €8.000

Regelmatig zijn er bijeenkomsten en ontmoetingen van de 5 kerken op de missiepost, waar in de Bijbelschool weekends worden georganiseerd voor de jeugd van de 5 kerken: Reiskosten, zondagschoolwerk en exploitatiekosten bijbelschool:  €1.800.

Totaal van de projecten 2018: € 16.700

Regelmatig wordt ons gevraagd wat er nu precies met de opbrengst(en) van het F’nallusfeest gerealiseerd wordt. Een terechte vraag vinden wij dat. We hebben daar dan ook verschillende keren een balletje over op gegooid’, maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn, om dat gespecificeerd op papier te zetten, en wel om de volgende reden:

“In het totaal van het budget dat beschikbaar wordt gesteld aan het zendingswerk zijn de projecten een onderdeel. Op basis van het totaalbudget wordt per kwartaal een gedeelte van het geld overgemaakt en pas na afloop van het jaar vindt terugrapportage plaats van de uitgegeven gelden”

Toch willen we graag iets van het mooie en goede werk met u delen aan de hand van onderstaande foto’s.

Kinderopvang

In enkele kerken worden na schooltijd op 4 of 5 dagen in de week de weeskinderen (die over het algemeen zijn ondergebracht bij grootouders of ooms/tantes) opgevangen, voorzien van een eenvoudige warme maaltijd en de oudere kinderen worden geholpen bij het maken van hun huiswerk, voordat ze weer naar hun opvanghuizen terugkeren.

Paaskoe

Jaarlijks wordt tijdens de viering van het paasweekend een bijeenkomst georganiseerd waar leden uit alle Zelfstandige kerken elkaar ontmoeten en waar het vlees van de paaskoe wordt genuttigd.

Ontmoetingen Bijbelschool

Regelmatig zijn er bijeenkomsten en ontmoetingen waarbij in de Bijbelschool weekends worden georganiseerd voor de jeugd van de 5 kerken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U/jij kunt altijd bij ons terecht. Tel.  3324950 (Kampen)

Piet Geerlings – Tel. 3328721 – Email: pietgeerlings@kpnplanet.nl
Wilfriede Geerlings – Tel. 3328721 – Email: wilfriedegeerlings@kpnplanet.nl
Andre van Dijk – Tel. 3314659
Dick Knol – Tel. 3331185
Jan Dirk van Dijk – Tel. 3446292
Albert en Paula Netjes

Wat gebeurt er met de giften?

Alles gaat naar het onderwijs en diverse andere projecten waarover is geschreven in het boekje. Laten we proberen alle projecten te financieren en met z’n allen moet dat toch lukken.

Het kan zijn dat u of jij, door omstandigheden, ons feest niet kunt bezoeken. Uw bijdrage is toch zeer belangrijk voor ons.
In dat geval is het ook mogelijk dat u of jij het geld overmaakt op ons bankrekeningnummer:
NL51 RABO 0331 2450 19 Nederlands Geref. Kerk Kampen
o.v.v. Jeugdzending Wortmanstraat 386 Kampen

Onze penningmeester Jan Dirk van Dijk zal dan zorg dragen voor een correcte afhandeling.
Tevens kunt u hem vragen stellen m.b.t. tot de financiën tel nr. 038-3331185.

Kortom, er is nog genoeg te doen en uw geld is dus hard nodig.

De F’nallusfeest Commissie