Bezoek Zuid Afrika - Hans vd Berg

BEZOEK ZUID-AFRIKA (1)

Zoals aangekondigd in de gebedsbrief van juni is door twee oud-uitvoerders uit de bouw (Henk-Jan Visscher uit Kampen en Karel Gosseling uit Dronten – geflankeerd door ondergetekende , die als chauffeur en tolk dienst deed-) in de periode van 24 juni t/m 3 juli een rondgang gemaakt langs de kerken en preekplaatsen van de 5 Zelfstandige kerken uit ons voormalig Zendings-werkgebied.

Daarbij is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor achterstallig onderhoud, grondige renovatie en in sommige gevallen ook advies tot sloop en herbouw. Ook werd kennis genomen van de wens te komen tot nieuwe kerkbouw op plaatsen waar nu nog bij particulieren aan huis dienst wordt gehouden.
Teruggekeerd in Nederland is inmiddels door de broeders-uitvoerders een budget gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden, alsmede een prioriteitenlijst waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden.
De bedoeling is dat de benodigde materiaalkosten worden gesubsidieerd vanuit Nederland ( op projectbasis of als bijvoorbeeld onderdeel van de begroting van het F’Nallusfeest) en dat de uitvoering wordt gedaan door onze zwarte broeders uit de Zelfstandige kerken, waarbij de leiding en instructie in de beginperiode zal liggen bij de beide uitvoerders uit Nederland.
Op deze manier proberen we enerzijds kennis over te dragen op bouwtechnisch gebied en anderzijds de kosten beheersbaar te houden door de inzet van eigen mensen.
We bidden en hopen dat deze werkwijze een goede bijdrage mag zijn aan een gedeelte van het werk op het voormalig zendingsveld en weer een stukje overdracht voor de toekomst.

Hans vd. Berg.

(1) Dit bericht was eerder opgenomen in nieuwsbrief die verscheen in september 2015