Dagvoorzitter: Bauke Versteeg, voorzitter BZA

10.30 Inloop met koffie en thee

11.00 Opening door ds. Sithole

11.15  “Voor welke uitdagingen staan de kerken in Zuid-Afrika”

 • Sipho Phungula
  – vragen en discussie

11.45  Muzikaal intermezzo

12.00  “Wat betekent dit voor Nederland”

 • Arie Reitsema
  – vragen en discussie

12.30  Lunch

13.30  Aanstekelijke zang door Afrikaanse broers en zussen en wij doen mee.

14.00 Zes parallel Workshops van 2 maal 40 minuten (koffie en thee aanwezig)

●     Van Zending naar Partners in Missie.

– Sipho Phungula and Auke Siebenga

 • In deze workshop willen we samen nadenken over hoe de zending is begonnen met zendelingen uit Nederland en zendingscommissies in Nederland. Nu zijn er geïnstitueerde kerken met Afrikaanse broeders en zusters die steeds meer op eigen benen staan. We willen samen zoeken naar wegen hoe wij hen op basis van gelijkwaardigheid (partnership) kunnen steunen.
●     Geloof, leefstijl en relaties in Nederland en Zuid-Afrika.

– Musa Hlatshwayo, Paul Smit (Jongerenwerker NGJ)

 • We denken samen na over hoe we in Nederland en in Zuid-Afrika vorm geven aan ons geloof. Wat is in beide landen de levensstijl en hoe leven we in onze relaties? Kunnen we daarin van elkaar leren?
●     Evangelisatie in de stedelijke omgeving

– Patrick Motloung, Sietse Veenstra

 • Van oorsprong begon het zendingswerk op het platteland. Nu zijn ook in verschillende steden gemeentes gesticht. Wat is het eigene van het werk in de steden? En wat vraagt het van de werkers en de gemeenten?
●     Hoe organiseren we contacten tussen jongeren.
 • “Je bent er geweest en wat deed het je.”

Als je als jongere uit Nederland meewerkt aan een project in Zuid-Afrika geeft dat een bijzondere ervaring. Hoe kunnen de werkers aan projecten bijdragen aan het opbouwen van contacten met jongeren in Zuid-Afrika? Doe mee en maak een plan.

 • Info over reizen naar Richmond e.o. (Wim Geerligs, Emmeloord)
 • Info over Masakhane reizen (Robin van der Lijn, Alphen a/d Rijn)
●     Is ontwikkelingswerk evangelieverkondiging?

– Marga Baron, Paul Sithole

 • Zendingswerk was allereerst gericht op de verkondiging van Gods Woord. Nu zien we dat kerken hulpverlenings-en ontwikkelingsprojecten starten. Hoe zien de zusters en broeders in Zuid-Afrika de relatie tussen evangelisatie en ontwikkeling? Hoe kunnen wij daar aan bijdragen.
●     Muziek voor jongeren in Zuid Afrika en Nederland
        “Het geheim van African Choruses” 

– Mevr. Zuma, mevr. Ngoza, mevr. Reitsema

 • Als je in Zuid-Afrika bent geweest dan blijft je bij hoe er wordt gezongen in kerkdiensten, maar ook daarbuiten. Wat is de bron van die spontane zang die iedereen in beweging zet? Wat zijn de verschillen tussen de Afrikaanse en Nederlandse kerkmuziek.

15.30  Gebed in kringen,

Hiervoor worden de onderwerpen gedurende de dag in een schaal verzameld.

16.00  Afsluiting

Klik Hier voor downloaden van het programma (PDF)
Je kunt je met dit formulier (link) inschrijven voor deze kosteloze conferentie.
Doe dit in verband met de noodzakelijke logistiek voor 21 november 2015
* BZA initiatief
Logo 3 MYBW Logo 1 SZZLogo 2 NGZN  Logo 4 Sizanani

 • Deze conferentie is een initiatief van het Beleidsorgaan Zuid Afrika dat op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. In het BZA zijn vertegenwoordigd:
 • het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK,
 • de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),
 • de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),
 • de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen,
 • de Stichting Sizanani.