2015-11-28 BZA conference SingingBeluisteren zang 1 – Beluisteren zang 2

BEZOEK DELEGATIE UIT ZUID-AFRIKA

Donderdag 19 november mochten op Schiphol begroet worden: Ds. Sipho Phungula, Ds. Paul Sithole en zuster Zusile Zuma. Zij kwamen naar Nederland met als voornaamste reden aanwezig te zijn op de Conferentie van de Beleidsgroep Zuid-Afrika (BZA) in Bunchoten-Spakenburg. Van dat bezoek – tot maandag 30 november – treft u hier een kleine impressie aan.

OVERLEG MET DE ZENDINGSADVIESOCMMISSIE

In een morgen- en middag-vergadering werd – in een goede sfeer – stevig gediscussieerd over een aantal zaken. Eerst werd gesproken over het noodzakelijk onderhoud van de preekplaatsen, waarvoor begin 2016 Hans v.d. Berg samen met twee bouwkundige broeders naar ZA zullen gaan. Verder kwam het Strategic Plan, opgesteld door de broeders in ZA , aan de orde. Verwachtingen en resultaten werden gedeeld. Ook de huidige situatie en toekomst werden onder de loupe genomen, waarbij de inbreng van ds. en mevr. Reitsema zinvol bleek te zijn. We mogen dankbaar terug kijken op deze vergadering, waarin we constateerden dat regelmatig persoonlijk contact heel noodzakelijk is en veel onbegrip tijdig weg kan nemen.

Op de foto de delegatie en het bestuur van de ZAC v.l.n.r.: Ds. Paul Sithole, ds. Auke Siebenga, ds. Sipho Phungula, Anthony Janse, Zusile Zuma, Jan Schenkel, Piet v.d. Wetering en Hans v.d Berg.

 ZAC met delegatie uit ZA

CONFERENTIE BELEIDSGROEP ZUID-AFRIKA

Op zaterdag 28 november was het mooi druk in de ruime hal van de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg.

De dagvoorzitter, Bauke Versteeg, voorzitter van het Beleidsorgaan Zuid Afrika, heette ’s morgens ongeveer 200 belangstellenden welkom. De opzet was dat ook jongeren zouden worden aangesproken: ze waren ruim vertegenwoordigd.

Ds. Sithole opende de conferentie. Hij liet zien dat er een tijd is om de jongeren het vertrouwen te geven. Jonathan gaf aan David zijn mantel omdat hij in David de toekomstige koning zich. Hij klemde zich niet vast aan zijn eigen positie – die liet hij los. Zo is het ook tijd om verbondenheid met de kerken in Kwazoeloe -Natal over te dragen aan jongeren. Zowel in Nederland als in Zuid Afrika.

Ds. Phungula liet zien welke uitdagingen de eerste zendelingen in ZA tegenkwamen. Voor ons is des te belangrijker welke uitdagingen er nu zijn. Onder de jeugd is er 50% werkeloosheid, de armoede is schrijnend, er zijn veel wezen en kwetsbare kinderen. Er zijn nieuwe jongeren nodig die de huidige generatie voorgangers kan opvolgen.

Ds. Reitsma inspireerde ons met zijn appèl tot de missie: de opdracht van God tot zending omdat God zijn Zoon heeft gezonden. Dat vraagt gerichte aandacht en inspanning – en minstens zoveel gebed.

Een muzikaal intermezzo maakte zichtbaar wat enthousiasme over het woord van God vermag. Na de lunch was er ruimte voor de aanwezigen om 2 van de 6 workshops te volgen.

De ondertitel van de conferentie “van zending naar partnership” maakt zichtbaar dat de verbondenheid van de kerken in Nederland en Kwazulu-Natal een ontwikkeling doormaakt. Het is noodzakelijk om de gemeenten zelf hun verantwoordelijkheid te laten. In het onderlinge gesprek moet aan het licht komen wat zij nodig hebben. En tegelijkertijd vraagt dat van de Nederlandse kerken bezinning op de vraag waarin de Zuid Afrikaanse kerken ons kunnen helpen. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om naar partnership toe te groeien. Dat vraagt vertrouwen en ruimte geven. De manier waarop dat vorm moet krijgen – dat is een opdracht voor de komende jaren.

CONTACTEN MET DE JEUGD

Bezoek aan de jeugd van Nunspeet en Dronten is door onze broeders en zuster heel erg gewaardeerd. Gelukkig konden en wilden ze hiervoor ruimte maken. Juist de betrokkenheid van de jeugd is een voorwaarde voor de zekerheid op blijvende geestelijke en financiële ondersteuning van de zusterkerken iin Zuid-Afrika. Mogelijkheden zullen door de ZAC en SBK gezocht moeten worden in de komende tijd.

 Paul Sithole achter katheder  Sipho Phunghula achter katheder  Zuid Afrika groep zingend  Jeugd uit Dronten

 
VERTREK OP MAANDAG 30 NOVEMBER
Na een intensieve periode, waar iedereen dankbaar op terugkijkt, vertrok de delegatie  weer naar huis.
Namens de ZAC, (J.A.D. Schenkel)
Download PDF Nieuwsbrief