Kliniek zuster L.E. Molefe
Kliniek zuster L.E. Molefe

NAAMSVERANDERING ZAC IN CZZA (COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA)
Het zendingswerk in KwaZulu Natal is een andere fase ingegaan, nu we daar geen uitgezondene meer hebben en er een vijftal zelfstandige zusterkerken ontstaan zijn.
Daarom achtte de Zendings Advies Commissie (ZAC) de tijd rijp het reglement van de ZAC aan te passen. Mede door het feit dat nu de oprichting van het Beleidsorgaan Zuid-Afrika (BZA) een feit is en het ontwikkelen van beleid in samenspraak met hen geschiedt. De kerkenraad van Kampen is akkoord gegaan met de naamsverandering en ook met het nieuwe reglement. Dat zal worden voorgelegd ter kennisneming aan de BZA en de Steunbiedende kerken (SBK)

GEBEDSBRIEF UIT ZUID-AFRIKA
Ds. Sithole stuurde het volgende bericht:
Lieve broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. We hopen dat het goed met u gaat in Nederland, zoals ook bij ons.
Zaterdag 19 augustus hadden we een geweldig jaarlijkse koor festival op KwaMncane. Het was een gezegende dag. Zeker om al die prachtige stemmen van onze jonge mensen te horen uit Richmond, Pietermaritzburg, KwaMncane en ook Ezibomvini. Het was erg koud weer, maar het kon onze jeugd niet verhinderen te komen zingen met hun prachtige stemmen, waarmee ze de Heer Jezus Christus en God de Here wilden loven en prijzen. We danken God, de Almachtige, voor het geven van deze dag. Ook willen wij ds.Phungula en de kerkenraad van Ndaleni bedanken, die altijd met ons hier op KwaMncane zijn. Moge God hen in vele opzichten zegenen.
Ook was er verdriet. Op 20 augustus is overleden ons oud kerklid mevrouw Nala, die thuis mocht komen bij haar Heer. Ze was al lang een betrokken lid van onze kerk en de dochter van mevrouw Gidi van Zondi. Ze laat drie zonen en twee dochters achter, de jongste zoon is ongeveer 14 jaar oud.

KLINIEK
Sinds kort is er een nieuwe zuster benoemd aan de kliniek: zuster L.E. Molefe. We hopen dat ze met plezier en toewijding haar krachten mag geven aan de taak binnen de kliniek. Bijgaand een foto van haar.

Fotos ZA

Namens de CZZA (voorheen ZAC), Jan Schenkel (secr.)

CZZA=COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA