Een korte impressie van de zendingsdienst van zondag 27 november 2013 met ds. P.T. Hlela van Imbumbulu/Umlazi in NGK Dalfsen.