Uitnodiging

Kom op 28 november 2015 om 10.30 uur naar de

BZA* Najaarsconferentie 2015

in de “Westerkerk”, Van der Duyn van Maasdamlaan 6, Bunschoten

Van zending naar partners in missie:

‘Met (je) geloof op expeditie!’

Beste jonge en oudere broers en zussen,

Al eerder hebben wij jullie gevraagd om 28 november 2015 te reserveren en nu is het dan zover. De voorbereidingen zijn klaar en wij nodigen jullie uit voor de conferentie van de gezamenlijke zendingorganisaties!

Wat kunnen jullie verwachten?  Ontmoeting met  vertegenwoordigers van de zwarte kerken in KwaZulu-Natal en vertegenwoordigers van alle steunbiedende kerken.

Op deze conferentie laten we zien dat de zwarte kerken steeds zelfstandiger worden, maar nog niet zonder onze steun op eigen benen kunnen staan. Maar onze steun verandert van leiding geven aan de zending vanuit Nederland naar het ondersteunen van de missie door de lokale gemeenten in KwaZulu-Natal. Daardoor is onze steun vooral gericht op het faciliteren van het werk en het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Daarom is het belangrijk dat wij onze (zwarte) Afrikaanse broers en zussen met woord en daad blijven helpen! Zo kunnen zij in hun omgeving de blijde boodschap van Jezus Christus vertellen en laten zien hoe die boodschap het leven van mensen kan veranderen.

Met het oog op de toekomst vinden wij het belangrijk dat ook jongeren worden uitgenodigd voor deze conferentie. Met het programma willen we jullie als jonge mensen graag aanspreken en uitdagen om dit werk in Zuid Afrika te gaan steunen om de fakkel van de oudere generatie over te gaan nemen.

Weet je daarom als jongere vooral uitgenodigd om naar deze conferentie te komen.
Daarom:

 • verspreidt deze aankondiging en het programma zo breed mogelijk in jullie gemeenten en clubs
 • leg deze datum vast in jullie agenda en
 • maak iedereen in jullie gemeente hier enthousiast voor en kom samen met andere jongeren.
 • Stuur dit bericht door aan de leden van je gemeente en neem het op in het kerk- of mededelingenblad, op de Facebook pagina en website van jullie gemeente.

In een boeiend programma (zie onder) dat verzorgd wordt door zowel mensen uit Afrika als uit Nederland worden jong en oud meegenomen in:

‘Met (je) geloof op expeditie!’

Je kunt je met dit formulier (link) inschrijven voor deze kosteloze conferentie.

Doe dit in verband met de noodzakelijke logistiek voor 21 november 2015

Doel van de conferentie

 • Uitdragen dat het Missiewerk doorgaat, ook als er geen Nederlandse zendelingen persoonlijk aanwezig zijn. Dat de lokale gemeenten in KwaZulu Natal dit werk zelf doen en onze steun nodig hebben.
 • Uitwisselen van kennis en informatie tussen De Kerken in Zuid-Afrika en Nederland.

Doelgroep

 • Steunbiedende kerken van alle bij de BZA betrokken organisatie.
 • NGKerken in het algemeen
 • Jongeren vanuit de kerken.
 • Jongeren die deel hebben genomen aan Masakhane- en Kampen reizen.

Deelnemers uit KwaZulu Natal Zuid-Afrika

Zuiden (Richmond)

ds.Paul Sithole
ds. Sipho Phungula
mevr. N.R.Z. Zuma-Mkhize

Noorden (Nqutu)

ds. Patrick Motloung
ouderling Musa Hlatshwayo
diaken mevr. B.S. Ngoza-Ntshele
ds. Tjeerd Baron

Madadeni

ds. Sietse Veenstra

SiSA

Marga Baron-Luiten

Programma van deze dag

 • Klik hier voor het online programma van deze dag
 • Klik hier voor lezen/download van Uitnoding en programma

* BZA-initiatief

Logo 3 MYBW Logo 1 SZZLogo 2 NGZN  Logo 4 Sizanani
Deze conferentie is een initiatief van het Beleidsorgaan Zuid Afrika dat op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. In het BZA zijn vertegenwoordigd:

 • het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK,
 • de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),
 • de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),
 • de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen,
 • de Stichting Sizanani.