Als het regent in de bergen Fraser (1) besluit zijn heil te zoeken in het enige wapen dat hij kent: het gebed. Hij roept mensen in Engeland op om voor hem en voor de Lisu (2) te bidden. In Engeland ontstaan dan gebedskringen die bidden voor Fraser en voor zijn werk. God hoort! ‘Als de rivieren plotseling toenemen in kracht en in de verschroeide laaglanden een overvloed van water brengen, duidt dat op het smelten van de sneeuw op grote hoogte. Het kan dan geregend hebben in de bergen.’ Zo is het volgens Fraser ook met de gebeden. Als langzaam blijkt dat vele Lisu hun hart openen voor de Heere Jezus, weet Fraser dat er in Engeland gebeden wordt.

Een zeer vruchtbare periode breekt aan voor de zendeling. Verschillende gezinnen komen tot geloof en hakken hun demonenaltaar in stukken. Er ontstaat een christelijke gemeente in Lisu-land. Fraser beseft dat het belangrijk is dat de Bijbel vertaald wordt in de taalvan de Lisu. Niemand heeft deze taal echter ooit op papier gezet. Fraser ontwikkelt zelf een alfabet. Dit alfabet wordt nog steeds gebruikt en is bekend geworden als het Fraser-alfabet. Dan begint hij aan de zeer moeilijke vertaalklus. Na vele jaren is eindelijk het Nieuwe Testament klaar. De Lisu kunnen eindelijk het Evangelie lezen in hun eigen taal.

Aan het eind van zijn leven ziet Fraser de vruchten van gebed en jarenlang zwoegen. Steeds meer mensen komen tot geloof. Er worden zelfs kapelletjes gebouwd. Fraser hoeft het ook niet langer alleen te doen. Het CIM stuurt andere zendelingen om hem bij te staan. Daarnaast trouwt Fraser met de bijna twintig jaar jongere Rosie Dy- mond, de dochter van een andere zendeling. Zij helpt hem veel en gaat zelfs mee op zijn verre, gevaarlijke reizen naar de afgelegen dorpjes, diep in de bergen.

Succesvol

De kerk die Fraser heeft gesticht in het zuiden van China, bestaat nog steeds. Inmiddels geloven rond de 200.000 mensen in deze streek in de Heere Jezus. Er zijn minsten 75.000 Bijbels in de taal van de Lisu in de omloop. Volgens de Engelse Wikipedia is Fraser daarmee één van de meeste succesvolle zendelingen in het moderne christendom. Fraser zelf zal daar ongetwijfeld anders over hebben gedacht. Zonder zijn God en zonder de kracht van het gebed was niets van dit alles mogelijk geweest.

(1) James. O. Fraser (1886-1938)   (2) Lisu bevolking – etnische groepering in onherbergzame berggebied van Zuid China

Meer Lezen over James Fraser? Zijn dochter, EiLeen Crossman schreef een boek over het Leven van haar vader, waarin de kracht van het gebed en een biddend thuisfront centraal staan.
‘Als het regent in de bergen’, 270 bladzijden, 10,- euro, Uitgever OMF Boeken, ISBN: 9789070048310

Bron:'de Oogst', januari 2016 (Maandblad van stichting Tot Heil des Volks) - Artikel 'Als het regent in de bergen'