Jesaja 9 1 - The people who walked in the darkness - Pinterest

Gebedsbrief voor de Zending                                                                  december 2017
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen” (Jesaja 9:1)

In Zimbabwe wordt de ene dictator vervangen door een andere machthebber, die eveneens veel bloed aan zijn handen heeft. De mensen begroeten hem als een redder van het volk. Intussen is Zuid-Afrika nog steeds bezig verder te zinken in een poel van corruptie en wanbestuur. De mensen verwachten veel van een belangrijk congres van de regerende partij deze maand. Alsof redding moet komen van mensen.

Maar er is hoop. Die komt niet van mensen. Er is licht in de duisternis. Dat is opgegaan in de komst van de Messias. Jesaja profeteerde van het Kind, dat geboren  ging worden. Over de hele aarde wordt deze maand zijn komst herdacht. Ook in Zuid-Afrika. Bidt voor onze zustergemeenten onder de Zoeloes, dat ze in een donkere wereld mogen blijven getuigen van Jezus, die het licht van de wereld is. Dat de Heer hen mag leiden door Zijn Geest, zodat ze mogen onderscheiden waar het op aankomt. En zich niet laten meesleuren door de cultuur om hen heen, die door en door verrot is.

December is de maand van de grote zomer-vakantie. De scholen zijn dicht. De normale kerkelijke activiteiten staan stil. De Bijbelstudies, die elke vrijdag door Ds. Phungula werden gehouden met dertig jongeren in Pietermaritzburg, zijn voorlopig opgeschort. In plaats daarvan is een drieweekse evangelisatie campagne gepland. Die wordt gehouden in een nieuwe wijk van Ndaleni. Een tent wordt neergezet. Elke avond zullen er diensten worden gehouden. Bidt, dat het niet alleen een sociale gebeurtenis wordt, maar dat het evangelie de harten van de mensen mag raken. Bidt voor hen die leiding geven. Dat het niet alleen hun woorden mogen zijn, die indruk maken. Maar vooral hun levensstijl.

In de gemeente van Kwa Mncane, waar Ds. Sithole werkt, zijn het afgelopen jaar 13 volwassenen tot geloof gekomen. Bidt, dat de Heer hen mag begeleiden in hun levensgang en doen groeien in het geloof. Ds. Sithole belegt samenkomsten om zijn gemeente te trainen in het bereiken van hun buren met het evangelie .

In een vorige gebedsbrief meldde ik hoe de buurman van de kerk van Kwa Mncane niet door kon komen bij de vooroudergeesten op zondagen, als de gemeente bijeen was om de Heer te dienen. Voorwaar een getuigenis, dat Jezus machtiger is dan de boze geesten. De buurman was een isangoma, een medium die de contacten met de geesten onderhield naar de gewoonte van de oude religie. Intussen meldde collega Sithole, dat de hele zaak nu dicht is. Hij is niet meer. De politie zat achter hem aan, omdat hij bankrovers van medicijn had voorzien om te zorgen dat ze onzichtbaar waren. Hij stierf in een vuurgevecht. Zijn medicijn werkte niet bij hemzelf.

Onze theologische studenten hebben hun eerste jaar afgerond. Ze zijn geslaagd voor Grieks. Het Hebreeuws blijkt nog een te zware opgaaf te zijn. Ze zullen weer moeten proberen. De lasten, die het kerkverband oplegt aan hen die zich voorbereiden op leiderschap in de gemeenten, blijken zwaar te zijn. Vooral voor hen die een slechte vooropleiding hebben. We bidden voor de jongemannen en de zaak van de opleiding in het algemeen.

Goede feestdagen en een gezegend Nieuwjaar gewenst,

Arie Reitsema

Foto gebedsbrief december 2017

Bijbelstudies: ds. Sipho Phungula met 30 jongeren in Pietermaritzburg