Efeziërs 5 16 - Voeten geschoeid - Pinterest

 “And as your shoes, the readiness to announce the Good News of peace” (Ephesians 6 : 15)

Paulus zegt: “We zijn in een strijd betrokken”. Hij neemt de soldaat die hem bewaakt in de gevangenis als voorbeeld. Een essentieel element van onze wapenrusting is de bereidheid om je in te zetten voor het evangelie van de vrede. Een soldaat op blote voeten houdt geen stand in de strijd. Veel Christenen  vandaag hebben blote voeten. Ze zijn niet hartstochtelijk betrokken bij de verbreiding van het evangelie. Die houding is fataal voor de kerk. Het resultaat is vergrijzing en verdwijning.

           Niet alleen het Westen lijdt onder deze zwakheid. Ook in de jonge kerken in Afrika sluipt het gebrek aan enthousiasme voor de verbreiding van het evangelie binnen. Vooral onder de jeugd. Allerlei verleidingen liggen op de loer. Als je niet je volle wapenrusting aan hebt, hou je geen stand.

            In een samenleving waar vaders sinds enkele generaties afwezig zijn, is het gebrek aan goede voorbeelden vooral voor jonge mannen schrijnend. Een kerk met een gebrek aan mannen en een tekort aan goed leiderschap is het gevolg. Tienerzwangerschappen zijn aan de orde van de dag. Groeiende armoede is het gevolg.

            Het debat over de groeiende armoede beheerst de media. Volksmenners geven hun mening. Vrijwel niemand wijst erop, dat het stukbreken van de gezinnen en het negeren van de aanwijzingen van de Heer voor de omgang tussen mannen en vrouwen een van de grondoorzaken van de ellende is.

           We bidden om wijsheid voor hen die leiding geven. En onderscheiding van geesten. We bidden voor de predikanten en hun gezinnen. We bidden voor de ouderlingen en hun gezinnen. In de gemeente van Ndaleni zijn dat o.a.Lindela Shoba, Jackson Sithole, Petros Mtolo, Nkosi Latha. We bidden, dat zij en hun gezinnen een voorbeeldfunctie mogen hebben in de gemeente en de samenleving.

            We bidden voor de jeugd. Velen verkeren in verwarring. Moge God een nieuwe opleving geven. Hij heeft dat in het verleden gedaan. Ook in de huidige jongere generatie kan hij dat doen. Niet alleen in Afrika, maar ook hier.

            We zijn dankbaar voor de jonge studenten, die zich voorbereiden op een leiderschapsfunctie in de gemeenten. Zij hebben een goede naam onder de gelovigen.

Het is fijn, dat ze tijdens hun studie kunnen meewerken in hun thuiskerk. Vooral Mongameli Masuku en Khula Mbanjwa zetten zich in met grote ijver. Bidt voor hen en de anderen (Khehla, Sibu en Mduduzi). Bidt voor Khula en zijn verloofde Nontobeko, nu ze zich voorbereiden op hun huwelijk. We hopen, dat de bruidsschat geen verhindering wordt voor een spoedig huwelijk.

            Het is winter in Zuid-Afrika. De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer open. We bidden voor de onderwijskrachten uit onze gemeenten. Dat ze een goede invloed mogen hebben op hun leerlingen. We zijn dankbaar, dat onze diakones Khumbu Shezi onlangs haar onderwijsbevoegdheid heeft gehaald. We bidden voor haar en haar gezin.

           Zo dragen we het zendingswerk van de jonge kerk, met wie we een speciale band hebben, op aan de Heer.

In Him, your old missionaryArie Reitsema