2015-10-31 Gebedsbrief voor de Zending, oktober 2015 pic

…om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne Rom.1:12

De apostel Paulus was van plan om ook in Rome het evangelie te brengen. Er was al een gemeente. Hij wil die gemeente bezoeken op doorreis naar Spanje om haar te bemoedigen. Maar de grote apostel beseft, dat het mooie van zendingswerk is, dat je niet alleen mag doorgeven wat God jou gegeven heeft, maar dat je ook zelf veel terug ontvangt. Ieder die betrokken is bij het doorgeven van de blijde boodschap van de verlossing in Christus, mag ervaren, dat het dynamiet is, Gods reddende kracht voor alle volken (Rom.1:14). Dat is een spannende aangelegenheid. Maar het is niet alleen een opdracht en een uitdaging. Het geeft ook veel voldoening. Je wordt zelf ook bemoedigd door het geloof van jonge Christenen.
Daarom is het een voorrecht, dat we nog steeds betrokken mogen zijn bij de Zoeloe gemeenten die door het zendingswerk van onze kerken zijn ontstaan. Zij hebben ons nog nodig. Maar wij hebben hen ook nodig. Ze kunnen ons bemoedigen door hun enthousiaste geloof, hun ijver om het evangelie door te geven aan hen, die Jezus nog niet kennen.
Eind vorige maand was er een jeugdconferentie van de gemeente van Ndaleni, samen met de naburige gemeente van KwaMncane. Ds.Phungula meldt, dat er ongeveer 100 jongelui waren. Hoewel er meer meisjes waren dan jongens, was het mannelijk deel toch behoorlijk vertegenwoordigd. Dat is bemoedigend. Net als in het Westen is er ook in Afrika een scheve verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de gemeenten van de Heer. Het is voor vele vrouwen een zwaar kruis, dat er niet genoeg gelovige jongens zijn om eventueel mee te kunnen trouwen. Bidt met ons mee, dat dit mag veranderen
De vier jonge mannen uit beide gemeenten, die theologie studeren aan het Mukhanyo College in de buurt van Pretoria, maken goede vorderingen in hun studie.
We horen ook, dat ze trouw mee doen in het evangelisatie werk in de omgeving van de school. Het maakt beide predikanten Phungula en Sithole wel een beetje jaloers, dat ze zo ver weg zijn (600 km). Ze zijn zo hard nodig in het werk thuis in Zuid Natal. Misschien kan er in de toekomst een oplossing gevonden worden door de studie via afstandsonderricht te laten plaats vinden, terwijl ze tegelijk stage lopen in de eigen gemeenten. Bidt om wijsheid voor hen die de plannen maken.
In een vorige gebedsbrief meldden we, dat Ds.Sithole naarstig op zoek was naar een vergaderplek in Howick, waar op het moment elke zondag ergens dienst wordt gehouden bij iemand aan huis. De afgelopen week hoorden we, dat men een perceel heeft gevonden om een tent neer te zetten, met de optie om er eventueel een kerkje te bouwen. Goed nieuws! Een antwoord op onze gebeden. De gemeente van Ndaleni heeft Howick een tent geleend. Tegelijkertijd dreigen we onze vergaderplek in Pietermaritzburg te verliezen. De blanke gemeente slinkt en men wil zijn kerkgebouw verkopen. We maken er al jaren gebruik van. Bidt, dat er een goede oplossing komt.
Vier broeders en twee zusters uit Kwa Zulu hopen te spreken op de najaarsconferentie op 28 november in Bunschoten. We zijn erg blij, dat hun visa aanvragen zijn goedgekeurd. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het wordt steeds moeilijker om van buiten het Schengen gebied vesting-Europa binnen te komen.
We bidden, dat de conferentie mag slagen. U komt toch ook?
In de Heer, Arie Reitsema